Nedslag i min släkthistoria

Del 1: Koleran dödar make och alla fem barnen inom en vecka

Detta är den första av planerad serie om diverse utdrag om händelser och människor i min släkt. För att undvika juridiska och etiska konflikter tänker jag försöka att hålla mig till 1800-talet. Det kommer inte att bli artiklar som gör anspråk på att uppfylla vetenskapliga krav på referenser och källkritik. Den som är intresserad av att se hur en sådan artikel kan se ut hänvisar jag till min artikel "Thomas Fincke - en förgrundsgestalt i vetenskapens Danmark under renässansen" i den danska tidskriften Personalhistorisk Tidsskrift, 2011:1, pp. 1-39, som ges ut av Samfundet for dansk genealog og personalhistorie (www.genealogi.dk).

Rubriken Koleran dödar make och alla fem barnen på en vecka är vad modern dagspress skulle kunna skriva efter att ha lyssnat på ljudbandet där min mormor berättar om sitt liv. Mina efterforskningar har emellertid visat att detta är en liten överdrift, om vilket jag här skall redogöra för.

Makan till den döde maken är min mormors mormor Stina Lisa Svan som var gift med Jan Erik Jansson. Några år efter makens död gifte Stina Lisa om sig med Petter Skog. För att bekosta Stina Lisas och Petters dotter Emmas utbildning och för att kunna köpa ett piano åt henne så bakade, enligt min mormor, Stina Lisa bröd om nätterna som hon sedan sålde i Uppsala.

Kolera var förr i Sverige ett ständigt återkommande gissel, oftast på hösten men dock inte varje år, och Uppsala, och trakten däromkring, drabbades hårt under 1800-talet. För den som vill läsa om koleran i Uppsala finns det en bok skriven av Berndt Tallerud: Kolera - en farsots grymma framfart i Uppsala och på den uppländska landsbygden, Knights Förlag, 2006.

Stina Lisa föddes 1829-05-08 i Sylta i Åkerby en dryg mil nordväst om Uppsala. Hon var dotter till dragonen vid Livregementets dragoner Erik Svan och Brita Stina Mård. Stina Lisa tycks ha levt kvar i Sylta till 1846. Hennes bror, Karl Gustav (född 1832-06-15), dog i Sylta 1834-09-24 (alltså drygt 2 år gammal); ingen dödsorsak finns angiven i kyrkboken, men det skulle kunna vara kolera eftersom tiden för dödsfallet infaller mitt i en koleraperiod.

Brita Stina dog i Sylta 1857-09-24 av dysenteri (i kyrkboken står "Rödsot ?"). Eftersom koleran var vanlig i områdena runt Uppsala detta år och 24 september var mitt under koleraperioden 1857 samt att det troligen på den tiden var svårt, även för läkarna, att ställa rätt diagnos så är det inte omöjligt att det var kolera.

Den senare slottsmagasinsdrängen Jan Erik Jansson (född 1829-05-27) gifte sig med Stina Lisa 1852-06-09 i Bälinge, ett par km nordost om Sylta. De flyttade därefter till Uppsala, där de bodde i kvarteret Hjorten (läge) (granne till Linnéträdgården). Några tiotal meter från deras bostad levde den som först diagnosticerades med kolera år 1857. Området kom att bli ett av de värst drabbade områdena det året och det var där som Jan Erik dog 1857-08-31 av kolera.

Sommaren 2011 var jag i Uppsala och tittade på kvarteret Hjorten. Flera av de boende var ivriga att hjälpa till när det hörde att det handlade om släktforskning. Den som var kunnigast i kvarterets historia visade sig vara en holländare och han visade lite av sin forskning om kvarterets historia, bl.a. om brandstationen som låg där för ca 100 år sedan.

Jag har bara hittat tre barn (och inte fem som min mormor säger) i Stina Lisas första äktenskap. Det första barnet, Christina Charlotta (född troligen 1854-02-26) dog i Uppsala 1854-03-21, knappt en månad gammal. I kyrkboken står av svaghet. Även om 1854 var ett koleraår så dog hon inte under koleraperioden (som nästan alltid inföll på hösten). Att barn dog som spädbarn var nu inget ovanligt på den tiden. Detta gör det troligt att det inte var kolera.

Det andra barnet, Johan Petter (född 1855-06-26), dog i Uppsala troligen 1857, men jag har inte hittat exakta uppgifter. Det är väl troligt att det kan ha varit av kolera.

Det tredje barnet, Johanna Wilhelmina (född 1857-06-20), dog, drygt två månader gammal, 1857-09-02 i Uppsala av kolera.

Detta ger fem (en bror, första maken, två barn och modern), varav fyra samma år och av dessa tre inom en månad och av dessa i sin tur två inom en vecka, troliga dödsfall i kolera bland Stina Lisas nära. Det var alltså inte fem barn och inte samma år och plats, men det kan förklara berättelsen på ljudbandet.

Stina Lisa gifte 1861-04-28 om sig i Uppsala med soldaten Petter Skog, son till soldaten Per Kolm och Stina Matsdotter. Stina Lisa kom att mista två söner till i det andra äktenskapet; de blev ett år och en vecka resp. fem dagar gamla. Nära 90 år gammal dör Stina Lisa 1919-01-09, knappt två år innan hennes sista barn dör.Bäverns gränd 11.
[Foto: Ulf Ekblad, 2017]

I Uppsala tittade jag också på huset där Stina Lisa levde 1889 tillsammans med Petter Skog. Huset finns nämligen kvar på Bäverns gränd 11 (läge) och är K-märkt.

Ulf Ekblad

Linköping 2012-01-06

Uppdaterad 2021-06-07

Tillbaka till huvudnivån/Return to main page: