Farfars anor fyra generationer bakåt

f = Jöns Knutsson Ekblad, Husar, Jordbruksarbetare, Husman, Arbetare  

    1)

m = Johanna Nilsson  

    2)

ff = Knut Nilsson, Jordbrukare, Arrendator, Torpare
fm = Kerstina Andersdotter, Piga
mf = Nils Jönsson, Torpare, Arbetare
mm = Pernilla Andersdotter

ff f = Nils Håkansson, Husman, Åbo
ff m = Karna Knutsdotter
fm f = Anders Eriksson, Rusthållare, Åbo
fm m = Anna Olsdotter
mf f = Jöns Persson, Torpare
mf m = Ingrid Billström, Piga
mm f = Anders Pettersson, Husman
mm m = Kjersti Larsdotter, Piga

ff ff = Håkan Mårtensson, Dräng
ff fm = Pernilla Andersdotter, Piga
ff mf = Knut Nilson
ff mm = Elna Olsdotter
fm ff =
fm fm = Gertrud Jönsdotter
fm mf = Ola Larsson, Hemmansåbo
fm mm = Ingri Nilsdotter
mf ff = Per Jönsson, Husman
mf fm = Gunilla Jonasdotter, Piga
mf mf = Lars Billström, Artillerist, Husman, Torpare
mf mm = Margareta Svensdotter, Piga
mm ff =
mm fm =
mm mf = Lars Olsson, Dräng
mm mm = Kerstina Jönsdotter, Piga


1) Födelseorter för Jöns Knutsson Ekblad och hans anor (fordrar att Google Earth är installerat). Klicka på "Öppna" i fönstret som kommer upp. För att förflytta sig automatiskt mellan de olika orterna i Google Earth klicka i fönstret till vänster under "Platser" på knappen längst ner till höger.

2) Födelseorter för Johanna Nilsson och hennes anor (fordrar att Google Earth är installerat). Klicka på "Öppna" i fönstret som kommer upp. För att förflytta sig automatiskt mellan de olika orterna i Google Earth klicka i fönstret till vänster under "Platser" på knappen längst ner till höger.


Tillbaka till huvudnivån/Return to main page: