Farmors anor fyra generationer bakåt

f =
m = Gustava Jönsson, Hushållerska, Mejeripiga  

    1)

ff =
fm =
mf = Jöns Andersson, Statardräng, Statkarl
mm = Bengta Möller, Piga

ff f =
ff m =
fm f =
fm m =
mf f = Anders Olsson, Artillerist, Torpare, Skomakare
mf m = Lisa Jönsdotter, Piga
mm f = Anders Möller, Kusk
mm m = Kirstina Andersdotter, Piga

ff ff =
ff fm =
ff mf =
ff mm =
fm ff =
fm fm =
fm mf =
fm mm =
mf ff =
mf fm =
mf mf = Jöns Larsson, Dräng
mf mm = Anna Hector, Herrgårdspiga
mm ff = Nils Nilsson, Dräng
mm fm = Hanna Nilsdotter
mm mf = Anders Larsson
mm mm = Bengta Kristiansdotter


1) Födelseorter för Gustava Jönsson och hennes anor (fordrar att Google Earth är installerat). Klicka på "Öppna" i fönstret som kommer upp. För att förflytta sig automatiskt mellan de olika orterna i Google Earth klicka i fönstret till vänster under "Platser" på knappen längst ner till höger.


Tillbaka till huvudnivån/Return to main page: