Mormors anor fyra generationer bakåt

f = Hans de Neergaard, Officer i Frälsningsarmén  

       1)

m = Emma Skog, Stabskapten i Frälsningsarmén  

       2)

ff = Johan de Neergaard, Godsägare  


fm = Hanne Fabricius  


mf = Petter Skog, Soldat  


mm = Stina Lisa Svan, Piga  ff f = Andreas de Neergaard, Förpaktare
ff m = Stine Danielson

fm f = Hans Ditlev Fabricius, Sockerraffinadör, Grosshandlare  


fm m = Nicoline Fabricius  


mf f = Per Kolm, Soldat
mf m = Stina Matsdotter
mm f = Erik Svan, Dragon
mm m = Brita Stina Mård

ff ff = Johan Michael de Neergaard, Godsägare
ff fm = Margrethe Møller
ff mf = Christopher Danielsen, Förpaktare
ff mm = Catherine Lind

fm ff = Otto Fabricius, Teolog, Grönlandsmissionär, Zoolog, Etnograf, Språkforskare, Biskop, Prof.  


fm fm = Anne Heineth
fm mf = Niels Fabricius, Byråsekreterare

fm mm = Christiane Kiølner  


mf ff = Mats Olsson, Skogvaktare
mf fm = Stina Persdotter
mf mf = Mats Jansson, Bonde
mf mm = Greta Bengstdotter
mm ff = Erik Jerling, Skolmästare, Organist
mm fm = Ingrid Forsberg
mm mf = Erik Mård, Kronoskogvaktare
mm mm = Greta Matsdotter


1) Födelseorter för Hans de Neergaard och hans anor (fordrar att Google Earth är installerat). Klicka på "Öppna" i fönstret som kommer upp. För att förflytta sig automatiskt mellan de olika orterna i Google Earth klicka i fönstret till vänster under "Platser" på knappen längst ner till höger.

2) Födelseorter för Emma Skog och hennes anor (fordrar att Google Earth är installerat). Klicka på "Öppna" i fönstret som kommer upp. För att förflytta sig automatiskt mellan de olika orterna i Google Earth klicka i fönstret till vänster under "Platser" på knappen längst ner till höger.


Tillbaka till huvudnivån/Return to main page: