Migration


Faders- och moderslinjens migration

Här redovisas i Google Earth hur min faderslinje (Y-haplogruppen Q (DNA-grupp Q)) och min moderslinje (mt-haplogruppen H (DNA-grupp H)) har migrerat.

Faderslinjen:  1)

Moderslinjen:  1)Immigration

Här redovisas i Google Earth hur vissa släktled kom till Svarige.


Från Holstein:

Släkten Tønders invandring till Sverige via Danmark-Norge-Danmark:  1)


Från Nederländerna:

Släkten van Ginckel invandring till Sverige via Danmark:  1)


Från Nordfriesland:

Släkten Sieverts invandring till Sverige via Danmark:  1)

Släkten Tetens invandring till Sverige via Danmark:  1)


Från Schleswig:

Släkten Moths invandring till Sverige via Danmark:  1)

Christopher Danielsens invandring till Danmark och hans ättlingars till Sverige:  1)


Från Skottland:

Släkten Forbes invandring till Sverige via Danmark:  1)

Släkten Maccabæus invandring till Sverige via Danmark:  1)


Från Tyskland:

Släkten tor Smedes invandring till Sverige via Danmark:  1)

Släkten Grotums invandring till Sverige via Danmark:  1)

Släkten Dringenbergs invandring till Sverige via Danmark:  1)

Släkten Hectors invandring till Sverige:  1)


1) Fordrar att Google Earth är installerat. Klicka på "Öppna" i fönstret som kommer upp. För att förflytta sig automatiskt längs med levnadsbanan i Google Earth klicka i fönstret till vänster under "Platser" på knappen längst ner till höger. (Observera att i Google Earths tur "Levnadsbana" är "Flyttningsåret" födelseåret för nästa generation.)

Tillbaka till huvudnivån.