Diverse

Här lite övrig information om mig och mina verksamheter.

1990 var jag inbjuden som talare vid kartdagarna i Västerås.

Ulf Ekblad i konferensrummet i Genève. Foto: Torleiv Orhaug.

Åren 1990, 1991 och 1993 var jag expert i rymdtekniska frågor åt UD (Svenska Utrikesdepartementet) vid FN:s nedrustningskonferens (Ad Hoc Committee for the Prevention of an Arms Race in Outer Space, som är en del av FN:s CD (Conference on Disarmament)) i Genève, Schweiz. Detta arbete syftade till att förhindra en kapprustning i rymden. Åren 1990 och 1991 var jag bl.a. talskrivare åt Foch (Forskningschef) Torleiv Orhaug. Efter att Torleiv Orhaug hade fått andra arbetsuppgifter fick jag ta över hans roll. Så 1993 var det dags för mig att hålla mitt eget tal i FN. I samband med arbetet åt UD hade jag kontakt med en f.d. elev till Einstein och Schrödinger på Princeton och för detta samarbete blev jag refererad i en tidskrift och tackad i FN av honom.

1991 var jag inbjuden som talare vid fjärde International Castiglioncello Conference on Disarmament, I Castiglioncello, Italien.

Artikeln 1992 i Forskning och Framsteg om rymdskrot blev uppmärksammad av media, med bl.a. en artikel/krönika i SvD och flera radioprogram som följd.

Två månader 1994 var jag s.k. biträdande teknisk attaché (attaché adjoint) vid Svenska ambassaden i Paris, Frankrike. Under den tiden intervjuade jag ett antal rymdexperter i Paris och Toulouse.

1998 fick jag representera Sverige vid VEU:s symposium The Image Analyst at the Heart of the Space Observation System i Madrid, Spanien. Symposiet anordnades med anledning av femårsjubileet av inrättandet av VEU:s Satellitcentrum utanför Madrid.

2005 kom andra reviderade upplagan ut av Le Guide Napoléon, Tallandier, med red. Alain Chappet, Roger Martin och Alain Pigeard, i vilken jag tackas för underlagsbidrag.

2005 blev jag bedömd som professorskompetent. Några utdrag från sakkunniggranskningarna vid ansökan om professur i rymdteknik. Från granskningarna kan citeras: "Fyra sökande framstår […] som lämpliga kandidater till tjänsten när alla aspekter vägs in [varibland] Ulf Ekblad […]." "[Ulf Ekblad är den] sökande som besitter bäst erfarenhet av rymdteknik ur olika aspekter av samtliga sökande […]." "[He] is a very able candidate with many strengths." "[…] he has been able to rise to the rank of senior scientist at FOA and to represent his country is such fore as Conference on Disarmament of the U.N. and as Assistant Scientific Attaché in Paris." "He has ample experience of making space technology accessible to a wide audience through talks and articles." "Lecturing/course design should not be a problem and he could ably represent the University."

2006 var jag medlem av betygsnämnden (övriga ledamöter: prof. Anita Lloyd Spets och doc. Elis Carlström) för Hugo Nguyens disputation 2006-06-07 med avhandlingen Microsystems Interfaces for Space vid Uppsala universitet.

2009 hittade två tidigare okända belägg för namnet Lilla Tostaröd i Vitaby, nämligen från 1717 resp. 1729 (det tidigare äldsta belägget för namnet var från 1777).

För övrigt så har jag flera års facklig erfarenhet av MBL-förhandlingar, lagar och avtal på det statliga området samt av löneförhandlingar m.m. Under min tid på FOA/FOI hade jag kontakt med industrier, UoH och organisationer både i Sverige och i utlandet.


Tillbaka till huvudnivån/Return to main page: