Thomas Fincke

I artikeln "Thomas Fincke - en förgrundsgestalt i vetenskapens Danmark under renässansen", publicerad i den danska tidskriften Personalhistorisk Tidsskrift, 2011:1, pp. 1-39, som ges ut av Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie (www.genealogi.dk), skildrar jag professor Thomas Fincke och hans verk.

Abstract

Med anledning av att det år 2011 är 450 år sedan Thomas Fincke föddes i Flensborg vill den här artikeln lyfta fram en naturvetenskapsman under renässansen. Under andra halvan av hans 95-åriga liv var han en av centralpersonerna i de vetenskapliga kretsarna i København och blev stamfar för ett stort antal vetenskapsmän. Fincke var läkare, matematiker, astronom (och astrolog) och under 65 år professor i flera ämnen vid Københavns universitet samt där också fem gånger vald till rektor. Tyngdpunkten här läggs vid de personhistoriska uppgifterna.


Tillbaka till huvudnivån/Return to main page: