Personnotiser

Här ges några kortare beskrivningar av några personer ur min släkt, inte nödvändigtvis anor. Urvalskriteret har bl.a. varit mängden resor personen har gjort (gäller ej soldater). Tidsindelningen har gjorts vid slaget vid Hastings, den danska reformationen, enväldets införande i Danmark, Napoleon I:s födelse och vid slutet av Napoleon III:s regeringstid.

Svensk medeltid (1104-1535)

Renässansen (1536-1660)

Upplysningstiden (1661-1769)

Napoleontiden (1770-1870)

Modern tid (1871- )

Soldater och militärer

Vetenskapsmän


Tillbaka till huvudnivån.