Några av mina rymdrapporter i pdf-format


Nedan ges länkar till några av de rapporter som jag har medverkat i:

Elementa om rymdteknik (2005)

Rymden - nytta och teknik (2005)

Rymdsystem för internationella insatser (2003)

Rymdtjänster för insatser utomlands (2005)

Rymdvapen och åtgärder mot satelliter (2000)

Space and Defence (2003)

System av små samverkande satelliter (2004)


Doktorsavhandling:

Earth satellites and detection of air- and ground-based activities: Sammanfattning (2004)


Tillbaka till huvudnivån/Return to main page: