Släktnamn

Här presenteras några släktnamn bland mina anor. Endast efternamn (ej patronymikon eller sonnamn) som har används minst tre generationer i följd har tagits med. I tabellen visar numret i vänsterkolumnen antalet generationer bakåt ifrån mig, d.v.s. jag har generation 0.
Tillbaka till huvudnivån.